YRKESHISTORIA

Mitt liv som smideskonstnär

 • 2006

  Deltog i Svenska Järnvägens 150-års jubileum i Nora.

 • 2005

  Utbildningen fick statsbidrag.

 • 2003

  Smedja Volunds smidesutbildningen godkändes av Skolverket som en eftergymnasial kompletterande utbildning, vilken därmed blev studiemedelsberättigad.

 • 2001

  Slutförde smidesarbetet till Projekt Ostindiefararen Götheborg, totalt 51 ton smide.

 • 2001

  Utsågs av Tjörns Kommun till Årets Företagare.

 • 2000

  Invigning av den nya anläggningen i Skärhamn.

 • 1999

  Påbörjade byggnationen av den nya anläggningen i Skärhamn, Tjörn, med smedja, utbildning, konstgalleri & café, samt vävverkstad.

 • 1998

  Erhöll Europeiska Kulturarvspriset för traditionellt ankarsmide i arbetet med Ostindiefararen Götheborg, tillsammans med franska Les Compagnons du Devoir.

 • 1997

  Påbörjade ett samarbete med den franska hantverksorganisationen Les Compagnons du Devoir, vilket är det första steget mot en internationell utbildning.

 • 1995

  Seminarieledare för Handelns Hus, Skellefteå.

 • 1994

  Blev ansvarig för smidet till projektet Ostindiefararen Götheborg. Byggde upp smedjan på Terra Nova-varvet i Göteborg.

 • 1993

  Startade utbildningsverksamhet inom Smedja Volund AB, en 1-årig grundutbildning.
  Studieresa till Ukraina med temat smide och arkitektur.
  Erhöll stipendie från: HDK, till Peiter Hybinett, arkitekt Måns Hallén och Berth Johansson: studieresa i arkitektur och smide till Ukraina.

 • 1992

  Svensk representant och demonstratör för Artist Blacksmith's Association of North Amerika, San Luis Obispo.

 • 1991-1992

  Gick en 1-årig skulpturkurs på Folkuniversitetet, Göteborg för Pieter Hybinett.

 • 1991-1994

  Ordförande i Sveriges Konstsmidesförening.

 • 1991

  Medarrangör och demonstratör för Sveriges Konstsidesförening i Baldersnäs, Dals Långed.

 • 1990

  Gick en bronssmidesutbildning för konstsmidesmästare Alfred Smith, Trappenkamp, Tyskland. Erhöll stipendie från: Nordiska Stiftelsen, Bronssmidesutbildningen.

 • 1989

  Erhöll mästarbrev i konstsmide.

 • 1988

  Medarrangör och demonstratör i smidesseminariet "SKARA-88" under ledning av Achim Kün, Berlin.

 • 1987

  Deltog i tre försök med framställning av myrjärn i Rätan under ledning av K-G Lindblad.

 • 1986-1987

  Byggde ut min smedja till 220m2 med tillhörande galleri på 120m2.

 • 1979

  Byggde min egen smedja på 60m2 vid min bostad. Smidet tog efter hand över både vardag och fritid.

 • 1977-1985

  Uppförde på totalentreprenad ett trettiotal industribyggnader i stål från 300m2 till 2500m2. Under denna tid arbetade jag vissa perioder som projektledare, bla ett år på Interpipe i Stenungsund, och sex månader på Kalnes de Grot i Tönsberg.

 • 1974-1976

  Åter till Götaverken som arbetsledare för 35 plåtslagare och svetsare, där vi arbetade med ombyggnader och fartygsreparationer. Köpte under denna tid Husebacken där jag hade min bostad och smedja fram till 1999. Började smida på min fritid och gick tre kvällskurser i silversmide för silversmed Birgitta Hilding.

 • 1973-1974

  Reste som arbetsledare för 10 plåtslagare och svetsare till Rosenbergs varv i Stavanger på uppdrag av Konstruktionssvets AB. Kvaerner AB i Oslo hade patent på en speciell LNG gastanker vars produktion hade förlagts till Rosenbergs varv, och efter tre månader var jag arbetsledare för 75 licenssvetsare, plåtslagare och slipare.

 • 1970-1973

  Anställning hos Konstruktionssvets AB i Stenungsund som licenssvetsare, rörmontör och plåtslagare. Dessutom diverse uppdrag åt bl. a Kema Nord, Esso och Götaverken.

 • 1969-1970

  Anställning hos Aluminiuminstallatören i Stenungsund som licenssvetsare och maskinmontör.

 • 1965-1969

  Anställning på Uddevallavarvets reparationsavdelning "Flytdocka".

 • 1964-1965

  Tvåårig yrkesskola: Grov- och mediumplåtslageri, yrkesritning, materiallära, el-, gas-, MIG- och TIG-svetsning.

YRKESHISTORIA

Mitt liv som smideskonstnär

 • 2006

  Deltog i Svenska Järnvägens 150-års jubileum i Nora.

 • 2005

  Utbildningen fick statsbidrag.

 • 2003

  Smedja Volunds smidesutbildningen godkändes av Skolverket som en eftergymnasial kompletterande utbildning, vilken därmed blev studiemedelsberättigad.

 • 2001

  Slutförde smidesarbetet till Projekt Ostindiefararen Götheborg, totalt 51 ton smide.

 • 2001

  Utsågs av Tjörns Kommun till Årets Företagare.

 • 2000

  Invigning av den nya anläggningen i Skärhamn.

 • 1999

  Påbörjade byggnationen av den nya anläggningen i Skärhamn, Tjörn, med smedja, utbildning, konstgalleri & café, samt vävverkstad.

 • 1998

  Erhöll Europeiska Kulturarvspriset för traditionellt ankarsmide i arbetet med Ostindiefararen Götheborg, tillsammans med franska Les Compagnons du Devoir.

 • 1997

  Påbörjade ett samarbete med den franska hantverksorganisationen Les Compagnons du Devoir, vilket är det första steget mot en internationell utbildning.

 • 1995

  Seminarieledare för Handelns Hus, Skellefteå.

 • 1994

  Blev ansvarig för smidet till projektet Ostindiefararen Götheborg. Byggde upp smedjan på Terra Nova-varvet i Göteborg.

 • 1993

  Startade utbildningsverksamhet inom Smedja Volund AB, en 1-årig grundutbildning.
  Studieresa till Ukraina med temat smide och arkitektur.
  Erhöll stipendie från: HDK, till Peiter Hybinett, arkitekt Måns Hallén och Berth Johansson: studieresa i arkitektur och smide till Ukraina.

 • 1992

  Svensk representant och demonstratör för Artist Blacksmith's Association of North Amerika, San Luis Obispo.

 • 1991-1992

  Gick en 1-årig skulpturkurs på Folkuniversitetet, Göteborg för Pieter Hybinett.

 • 1991-1994

  Ordförande i Sveriges Konstsmidesförening.

 • 1991

  Medarrangör och demonstratör för Sveriges Konstsidesförening i Baldersnäs, Dals Långed.

 • 1990

  Gick en bronssmidesutbildning för konstsmidesmästare Alfred Smith, Trappenkamp, Tyskland. Erhöll stipendie från: Nordiska Stiftelsen, Bronssmidesutbildningen.

 • 1989

  Erhöll mästarbrev i konstsmide.

 • 1988

  Medarrangör och demonstratör i smidesseminariet "SKARA-88" under ledning av Achim Kün, Berlin.

 • 1987

  Deltog i tre försök med framställning av myrjärn i Rätan under ledning av K-G Lindblad.

 • 1986-1987

  Byggde ut min smedja till 220m2 med tillhörande galleri på 120m2.

 • 1979

  Byggde min egen smedja på 60m2 vid min bostad. Smidet tog efter hand över både vardag och fritid.

 • 1977-1985

  Uppförde på totalentreprenad ett trettiotal industribyggnader i stål från 300m2 till 2500m2. Under denna tid arbetade jag vissa perioder som projektledare, bla ett år på Interpipe i Stenungsund, och sex månader på Kalnes de Grot i Tönsberg.

 • 1974-1976

  Åter till Götaverken som arbetsledare för 35 plåtslagare och svetsare, där vi arbetade med ombyggnader och fartygsreparationer. Köpte under denna tid Husebacken där jag hade min bostad och smedja fram till 1999. Började smida på min fritid och gick tre kvällskurser i silversmide för silversmed Birgitta Hilding.

 • 1973-1974

  Reste som arbetsledare för 10 plåtslagare och svetsare till Rosenbergs varv i Stavanger på uppdrag av Konstruktionssvets AB. Kvaerner AB i Oslo hade patent på en speciell LNG gastanker vars produktion hade förlagts till Rosenbergs varv, och efter tre månader var jag arbetsledare för 75 licenssvetsare, plåtslagare och slipare.

 • 1970-1973

  Anställning hos Konstruktionssvets AB i Stenungsund som licenssvetsare, rörmontör och plåtslagare. Dessutom diverse uppdrag åt bl. a Kema Nord, Esso och Götaverken.

 • 1969-1970

  Anställning hos Aluminiuminstallatören i Stenungsund som licenssvetsare och maskinmontör.

 • 1965-1969

  Anställning på Uddevallavarvets reparationsavdelning "Flytdocka".

 • 1964-1965

  Tvåårig yrkesskola: Grov- och mediumplåtslageri, yrkesritning, materiallära, el-, gas-, MIG- och TIG-svetsning.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?