INTEGRITETSPOLICY

Vår policy för hanteringen av dina personuppgifter

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur och varför vi på Smedja Volund samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU. Lagen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Vem är ansvarig för den personliga informationen som samlas in?

Smedja Volund AB (organisationsnummer: 556720-0299) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder dina personuppgifter eller vilka dina rättigheter är så är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@volund.se.

Hur lämnar jag mitt samtycke?

Genom att använda vår webbplats eller genom kontakt via andra kommunikationskanaler med oss godkänner du som användare automatiskt att delar av dina personuppgifter kan komma att samlas in, hanteras och lagras av oss enligt denna integritetspolicy.

Vilken information samlas in och varför?

För att kunna informera dig om vad som händer i vår verksamhet och för att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster behöver vi behandla uppgifter om dig som är personliga. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändig. De personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer, adress och mejladress samt den information som lämnas i konversationerna. Betalningsinformation och eventuell ytterligare information kan komma att samlas in om det behövs för att kunna slutföra våra åtaganden gentemot dig som kund. Informationen samlas in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på webbplatsen, e-mejl, telefon eller via andra kommunikationskanaler.

Hur kommer vi använda informationen?

Vi använder den insamlade informationen för att kunna ta kontakt med dig efter att du har hört av dig till oss via våra olika kommunikationskanaler.

Informationen kan även användas för att:

  • genomföra en tjänst eller slutföra en beställning.
  • hantera förfrågningar och klagomål.
  • skicka ut generell eller personlig direktmarknadsföring via e-post.
  • fullgöra företagets skyldigheter gentemot lagstadgade krav.

Hur lagrar och skyddar vi din information?

För skydda din personliga information och för att följa våra juridiska skyldigheter lagras dina personuppgifter på lösenordskyddad dator och lösenordskyddad mejltjänst. Vi använder oss av säkra lösenords- och brandvägsskyddade servrar. För att skydda informationen som skickas till oss via vår webbplats krypteras den med hjälp av SSL-certifikat. Vi använder oss även av hCaptchas tjänster för att förhindra att spam skickas till oss via kontaktformulär och inloggningssidor. Läs med om hCaptcha under Använder vi plugins och programvaror som behandlar data från besökarna?”.

Endast anställda på Smedja Volund har tillgång till de personuppgifter som samlas in, används och lagras.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din information så länge du inte meddelar oss något annat. Vi gör detta för att upprätthålla en bra kundservice och för att bibehålla en god och långvarig kundrelation. Vi sparar även dina personuppgifter i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra så.

Använder vi plugins och programvaror som behandlar data från besökarna?

Ja, det gör vi. I detta stycke kan du läsa mer ingående om vilka plugins/programvaror vi använder, när de används och vilken data som deras tjänster behandlar. Länkar till deras respektive privacy policies och terms of use hittar du under deras beskrivning.

hCaptcha

Vi använder oss av hCaptchas antibot-tjänst på vår webbplats. hCaptcha används för att kontrollera om uppgifterna som anges på vår webbplats kontakformulär har skrivits in av en människa eller ett automatiserat program för att förhindra SPAM meddelanden. Denna tjänst tillhandahålls av Intuition Machines, Inc., ett Delaware US Corporation (”IMI”).

hCaptcha analyserar besökarens beteende baserat på olika egenskaper när hen använder de delar av webbplatsen där tjänsten är aktiverad. Analysen startas automatiskt. hCaptcha analyserar olika uppgifter som till exempel: IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller appen, eller musrörelser som användaren gjort. Uppgifterna som samlas in under analysen skickas vidare till ”IMI”. hCaptchas analys kan ske helt i bakgrunden i ”osynligt läge” utan användarens vetskap. Användaren informeras endast om detta när en utmaning kommer upp i samband med att hen klickar i rutan och bekräftar att ” Jag är människa” i kontaktformuläret.

Databehandlingen bygger på art. 6(1)(f) i GDPR (DSGVO): webbplatsen eller mobilappsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från otillåten automatisk genomsökning och spam. IMI agerar som en ”databehandlare” som agerar på uppdrag av sina kunder enligt definitionen i GDPR, och en ”tjänsteleverantör” i enlighet med California Consumer Privacy Act (CCPA). För mer information om hCaptcha och IMI:s sekretesspolicy och användarvillkor besök följande länkar: https://www.hcaptcha.com/privacy och https://www.hcaptcha.com/terms.

Delar vi din personliga information med andra aktörer?

Nej, vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke om inte lagen eller ett myndighetsbeslut kräver att vi gör detta.

Vilka är mina rättigheter?

Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Smedja Volund. Om du inte längre vill att vi lagrar dessa, om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du också rätt att begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Du kan även begära att dina personuppgifter överförs till en annan part. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke till att vi skickar ut generell eller personlig direktmarknadsföring i form av exempelvis nyhetsbrev till dig.

Vill du begära ut, radera, ändra eller flytta dina personuppgifter kontaktar du oss på: info@volund.se.

”Om du anser att Smedja Volund hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig direkt till oss för att lösa detta. Du har även möjlighet att vända dig till Integritets­skydds­myndigheten (IMY) med klagomål om du anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter hos oss eller någon annan. IMY är ansvariga för att skydda medborgarnas personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen”.

När förändras integritetspolicyn?

Om vi ändrar vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem eller hur de lagras kommer vi även att uppdatera denna policy. Den nya versionen publiceras alltid här på vår webbplats i samband med dessa förändringar.

Senast uppdaterad 2022-05-14

INTEGRITETSPOLICY

Vår policy för hanteringen av dina personuppgifter

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur och varför vi på Smedja Volund samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU. Lagen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

 

Vem är ansvarig för den personliga informationen som samlas in?

Smedja Volund AB (organisationsnummer: 556720-0299) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder dina personuppgifter eller vilka dina rättigheter är så är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@volund.se.

 

Hur lämnar jag mitt samtycke?

Genom att använda vår webbplats eller genom kontakt via andra kommunikationskanaler med oss godkänner du som användare automatiskt att delar av dina personuppgifter kan komma att samlas in, hanteras och lagras av oss enligt denna integritetspolicy.

 

Vilken information samlas in och varför?

För att kunna informera dig om vad som händer i vår verksamhet och för att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster behöver vi behandla uppgifter om dig som är personliga. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändig. De personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer, adress och mejladress samt den information som lämnas i konversationerna. Betalningsinformation och eventuell ytterligare information kan komma att samlas in om det behövs för att kunna slutföra våra åtaganden gentemot dig som kund. Informationen samlas in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på webbplatsen, e-mejl, telefon eller via andra kommunikationskanaler.

 

Hur kommer vi använda informationen?

Vi använder den insamlade informationen för att kunna ta kontakt med dig efter att du har hört av dig till oss via våra olika kommunikationskanaler.

Informationen kan även användas för att:

  • genomföra en tjänst eller slutföra en beställning.
  • hantera förfrågningar och klagomål.
  • skicka ut generell eller personlig direktmarknadsföring via e-post.
  • fullgöra företagets skyldigheter gentemot lagstadgade krav.

 

Hur lagrar och skyddar vi din information?

För skydda din personliga information och för att följa våra juridiska skyldigheter lagras dina personuppgifter på lösenordskyddad dator och lösenordskyddad mejltjänst. Vi använder oss av säkra lösenords- och brandvägsskyddade servrar. För att skydda informationen som skickas till oss via vår webbplats krypteras den med hjälp av SSL-certifikat.

Endast anställda på Smedja Volund har tillgång till de personuppgifter som samlas in, används och lagras.

 

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din information så länge du inte meddelar oss något annat. Vi gör detta för att upprätthålla en bra kundservice och för att bibehålla en god och långvarig kundrelation. Vi sparar även dina personuppgifter i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra så.

 

Delar vi din information med andra aktörer?

Nej, vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke om inte lagen eller ett myndighetsbeslut kräver att vi gör detta.

 

Vilka är mina rättigheter?

Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Smedja Volund. Om du inte längre vill att vi lagrar dessa, om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du också rätt att begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Du kan även begära att dina personuppgifter överförs till en annan part. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke till att vi skickar ut generell eller personlig direktmarknadsföring i form av exempelvis nyhetsbrev till dig.

Vill du begära ut, radera, ändra eller flytta dina personuppgifter kontaktar du oss på: info@volund.se.

”Om du anser att Smedja Volund hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig direkt till oss för att lösa detta. Du har även möjlighet att vända dig till Integritets­skydds­myndigheten (IMY) med klagomål om du anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter hos oss eller någon annan. IMY är ansvariga för att skydda medborgarnas personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen”.

 

När förändras integritetspolicyn?

Om vi ändrar vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem eller hur de lagras kommer vi även att uppdatera denna policy. Den nya versionen publiceras alltid här på vår webbplats i samband med dessa förändringar.

Senast uppdaterad 2022-04-20

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?