VOLUND METAL ART SCHOOL

Smidesutbildningen för dig som vill bli smed och metallformgivare

Mer ingående information om utbildningen samt ansökningsformuläret finner du på www.volundmetalartschool.com.

Smedja Volund driver sedan 1993 smidesutbildningen Volund Metal Art School. Hösten 2020 flyttade utbildningen tillbaka till Bärfendal, Dingle i Bohuslän. Där vi återigen inkvarterade oss i traktens gamla cementgjuteriet. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i metall- och smideskonsten. Där elden ger dig möjlighet att lekfullt förföra och forma materialet. Du utvecklar och förverkligar ditt eget formspråk. Först genom flera mindre övningsprojekt och sedan i ett större eget avslutande konstnärligt/skulpturalt projekt. Vi genomför även några mer omfattande gemensamma projekt, till exempel en skulpturpark eller utställning öppen för allmänheten. Du blir en del av en verklig professionell verksamhet – Smedja Volund. Du kommer att svettas, svära och repetera saker till förbannelse. Det kommer att ta tid. Men du kommer att bli lycklig.

”För mig är det så otroligt berikande och fascinerande att få uppleva elevernas första möten med tekniken och metallen och se hur snabbt de blir fångade av magin och möjligheterna i att med eldens hjälp forma materian och bli lika förlorade och upptagna som jag”.

”För mig är det så otroligt berikande och fascinerande att få uppleva elevernas första möten med tekniken och metallen och se hur snabbt de blir fångade av magin och möjligheterna i att med eldens hjälp forma materian och bli lika förlorade och upptagna som jag”.

Smidesteknik, konsthantverk & entreprenörskap

På Volund Metal Art School kommer du in i en verklig fungerande verksamhet, i Smedja Volund. Här får du chans till en smidesutbildning från grunden. Och viktigast av allt – vi utgår hela tiden från var just du befinner dig genom att upprätta en individuella studieplan. Utbildningens grund är metall- och smideskonsten, dess material, tekniker och uttryck. Du får grundläggande kunskaper och övar dig i entreprenörskap, konstnärligt gestaltande och undersökande processer.

Vi hjälper dig att både våga lyckas och misslyckas. I utbildningen och framförallt i projektarbeten förenas teori och praktik med reflektion över uppnådda resultat. Du blir väl förberedd för ditt eget större, avslutande projektarbete. Vi ger dig en professionell grund att stå på. Beroende på vart du är på väg – om du vill arbeta med egen design och formgivning i egen verkstad eller om du först strävar efter högre konstnärlig utbildning – har vi möjligheter att stödja dig på din väg att klara av dina individuella studiemål och planer.

Inget är för litet. Och inget är för stort.

Det konstnärliga gestaltandet handlar om att finna ett eget individuellt och personligt formspråk och kunskaper om olika möjligheter, material och att lära sig metoder för att genomföra idéer. Du lär dig också att kommunicera dina tankar och förslag, ha förståelse för konst-och kulturhistoria. Efter utbildningen är du väl förberedd att söka dig vidare till högre konstnärliga utbildningar på högskolenivå. Utbildningen ger dig även en god praktisk grund för att driva din egen verksamhet. Läs mer om utbildningens innehåll på hemsidan för Konst- och kulturutbildning!

Kursstart: Vårterminen 2023

Kursstart: Utbildningen startar 9 januari 2023.

Läsårstider:  Vårterminen: 2023-01-09 – 2023-06-09 och Höstterminen: 2023-08-07 – 2023-12-17.

Den totala utbildningskostnaden är 65 000 kr. Detta inkluderar den obligatorisk elevavgiften på 35 000 kr där material för de mindre projekten ingår. Samt en avgift på 30 000 kr för det större konstnärliga/skulpturala avslutningsprojektet. Materialet till detta avslutande projekt kan även finansieras själv av eleven genom återvinning ”recycling” av äldre material eller genom egna sponsorer/köpare som finns från början till objektet som skapas.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN enligt kvoten B1. Läs mer hos konstkulturutbildning.se. Du kan även höra med din kommun angående finansiering av utbildningen, och be dem kontakta oss för en offert.

Boende: Vi hjälper gärna till med att föreslå boende. Hör av dig om du vill veta mer!

Behörighet och urval

Formellt ska du ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kontakta oss för att diskutera just din behörighet!

Om antalet sökande överstiger antalet studieplatser premieras elever från gymnasieskolans hantverksprogram, gärna med metallteknisk inriktning. Motivera varför du vill gå utbildningen och beskriv dina mål i ansökan!

Betyg ges i betygsskalan Godkänd och Väl Godkänd.

Frågor

Om du har du har fler frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildare och skolledare Berth Volund Johansson – Smideskonstnär och Mästersmed.

Telefon: 070-55274 80
E-mejl: info@volund.se

Kursstart: Vårterminen 2023

Kurstart: Utbildningen startar 9 januari 2023.

Läsårstider:  Vårterminen: 2023-01-09 – 2023-06-09 och Höstterminen: 2023-08-07 – 2023-12-17.

Den totala utbildningskostnaden är 65 000 kr. Detta inkluderar den obligatorisk elevavgiften på 35 000 kr där material för de mindre projekten ingår. Samt en avgift på 30 000 kr för det större konstnärliga/skulpturala avslutningsprojektet. Materialet till detta avslutande projekt kan även finansieras själv av eleven genom återvinning ”recycling” av äldre material eller genom egna sponsorer/köpare som finns från början till objektet som skapas.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN enligt kvoten B1. Läs mer hos konstkulturutbildning.se. Du kan även höra med din kommun angående finansiering av utbildningen, och be dem kontakta oss för en offert.

Boende: Vi hjälper gärna till med att föreslå boende. Hör av dig om du vill veta mer.

Behörighet och urval

Formellt ska du ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kontakta oss för att diskutera just din behörighet!

Om antalet sökande överstiger antalet studieplatser premieras elever från gymnasieskolans hantverksprogram, gärna med metallteknisk inriktning. Motivera varför du vill gå utbildningen och beskriv dina mål i ansökan!

Betyg ges i betygsskalan Godkänd och Väl Godkänd.

Frågor

Om du har du har fler frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildare och skolledare Berth Volund Johansson – Smideskonstnär och Mästersmed.

Telefon: 070-55274 80
E-mejl: info@volund.se

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?