FARTYGET KLARA AF STOCKHOLM

En hundraårig kulturskatt som rustas till en kreativ plattform för konst, arkitektur och teknik

Fartyget Klara af Stockholm är ett av Smedja Volunds större egna projekt. Möjligheterna är många för fartyget och smidesutbildningen att samverka. Från att från början varit byggd för att delta i något så destruktivt som krig, har fartyget Klara tjänat mänskligheten i många skepnader, vilket vi nu vill visualisera och förmedla. Genom att ge denna kulturskatt en ny skepnad i form av en kulturell transportör och budbärare av historia, litteratur, design, arkitektur, konst, mat, konsthantverk med mera kommer Klara på nytt bli en stor tillgång och förmedla kreativitet och glädje till många.

Två livsöden som förs samman

Vi började båda två våra yrkesliv på ett varv, Klara och jag. Efter en lång och krokig väg möts vi av en tillfällighet på Högmarsö Varv där Klara har legat och väntat i åtta år… … inte bortglömd men kanske övergiven. Klara passar in i den grundfilosofi som är min ledstjärna i livet: att vara samhället till tjänst genom att värna om och ta vara på ett gammalt yrke, både i teknik och form.

Jag har haft förmånen att få vara med om många historiska projekt: Ostindiefararen Götheborg, fyren Pater Noster, Brisundskanonen, Wasabron med flera. Men framför allt att få sätta min prägel på många nutida uppdrag inom konst, inredning och arkitektur, där jag överför en gammal teknik in i en ny form och framtid. Nu vill jag föra samman de kunskaper som jag fick under mina första år på Uddevallavarvets yrkesskola och på fartygsreperationsavdelningen och flytdockan. Kunskaper som varit så betydande för mig i min fortsatta utveckling! Jag önskar att Klara tillsammans med mig och många andra skall kunna förmedla och inspirera till många tankar och kreativitet i alla former och uttryck.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?