SMEDJA VOLUND

Vid porten till västkusten med det mäktiga Romberget som fond

Smedja Volund har under åren, genom drömmar, visioner och den konstnärliga processen, byggts upp i ett flertal versioner på olika platser. Det tog sin start i Svenshögen, sedan vidare till Skärhamn, därefter Österlen, Dingle och Norrtälje. Nu håller vi som bäst på att etablera oss här, tillbaka i Bärfendal, Dingle igen. I närheten av där jag växte upp och i samma fantastiska lokaler som redan har smedjans historia i väggarna. Denna gamla fabrikslokal i Rom som blivit ett rum för kropp och själ i samklang. En plats att lära, utvecklas och leka i.

Utbildningsverksamheten

Utbildningssverksamheten startade 1993. Då fanns ett stort behov av att utbilda smeder. En utbildningsplan växte fram ur de första årens verksamhet, som gradvis har blivit  till den utbildning som mellan 2003 – 2009 bedrivits i samarbete med Skolverket och sedan 2009 som en KY-utbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan. Från och med höstterminen 2015 är utbildningen en av de nya Konst- och kulturutbildningar – som får statligt stöd via Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi förvaltar och förnyar den traditionsbärande och kreativa utbildningen till konstsmed och metallformgivare genom att också förbereda studeranden inför högre konstnärliga studier.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?