VASABRON I GÖTEBORG

En pånyttfödd skönhet

I Göteborg finns en gammal jugendinspirerad bro, byggd i början på 1900-talet. Jag fick tillsammans med västkustmålarna i uppdrag att restaurera denna. Det blev ett stort projekt. För när man börjar att demontera sådana här gamla konstruktioner är de i regel mycket mer angripna än man tror. Arbetet löpte under två år och blev mycket lärorikt. Vi fick återskapa många gamla detaljer och ornament. Nu står den där. Är inte längre bara en funktion, utan återigen en skönhet.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?