JÄRNVÄGENS 150 ÅRS JUBILEUM

Historien sitter i rälsen

Detta verk skapades för att fira järnvägens 150 års jubileum. Den första järnvägen i Sverige gick mellan Örebro och Noras historiska järnvägsstation och jubileumsfirandet invigdes av Kungen.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?