PATER NOSTER FYR

Kunskaper om gammal teknik är efterfrågat

Ett otroligt projekt av envishet och sponsring. Ännu ett projekt där mina kunskaper om gammal teknik var efterfrågad och kom till användning.
Vi fick i uppdrag att montera och nita ihop själva entrén till Pater Noster Fyren som nu åter står på Hamneskär utanför Marstrand. Några tusen nit blev det, som jag tillsammans med mina elever naglade fast. Tack för förtroendet, Uddevalla Museum.

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?