BRISUNDSKANONEN

Ett utmanande historiskt uppdrag

Marinarkeolog Göran Ankarlilja, Fornsalen Gotland, hittade utanför Visby, vid Brisund en gammal kanon från 1400-talet. En vrakdel från historiens största sjökatastrof 1566. Stora delar av Dansk- Lubiska flottan låg uppankrad utanför Visby med ett trettiotal fartyg. De flesta befäl var i land för att delta i en begravning av en adelsman, då det utgick en varning – en fruktansvärd storm var i annalkande. Detta hörsammades antagligen inte till fullo, utan stormen drog in över Gotland och fartygen kunde inte ta sig ut på öppet vatten. Sexton fartyg gick under och sex till sjutusen man drunknade. Denna kanon är i stort sett det enda fysiska minnet från denna katastrof.

Kanonen bärgades när man upptäckte att den förflyttade sig, och resterna hamnade hos Studio Västsvenska konserveringen, Göteborg, som efter bärgningen fick i uppdrag att konservera denna relik. Man hittade en sponsor, och jag fick en förfrågan därifrån om jag hade möjlighet och kunskap att tillverka en kopia av denna unika, smidda kanon. Efter att ha uppdaterat om teknik och tillvägagångssätt så långt det var möjligt på resterna av klenoden, sa vi ja, och åtog oss detta inte helt enkla uppdrag.

Kanonen är smidd av fem längsgående plattjärn och cirka 80 stycken välvda och smidda ringar av olika dimensioner som sedan är påkrympta och på detta sätt håller ihop hela pipan (se bild och film). Sedan, att hitta en ekstock till lavetten visade sig vara en mardröm och mycket dyrt. Stocken måste vara minst 80 cm i diameter för att få ut en felfri bit på ca 400 x 400 x 4 500 mm. Det blev polsk ek från Varekil. Jag anlitade min gamla vän timmermannen och läraren Björn Lyrstrand för att hjälpa oss med arbetet att hugga ut denna träkloss. Vi lyckades med mycket blod, svett och tårar. På mindre än två månader få ihop denna pjäs, totalvikt 850 kg, i tid och till den 12 juni 2008 då den levererad och klar på fältet ute vid Brisund invigdes med pompa och ståt, krutrök och knall.

Se hemsidan www.magotland.se

Kontakt

Berth Johansson:
0705-52 74 80

E-mejl: info@volund.se

Smedja Volund AB
Rom 24, 455 98 Dingle

Vad kostar det att förverkliga vår ide?