Se   dig   omkring

      och  lyssna

      hör   bergets   hjärta   slå

      i  takt  med

      smedjans  hammare      Min  själ

      är  lika  gammal

      som  elden.