Billströmska

Här finns sju smidda fönstergaller till elevhemmet - i form av skulpturer: Möte, gruppgemenskap, studier, meditation, musik, lek & idrott, kamratskap.