Yrkeshistoria

1964 - 1965
Tvåårig yrkesskola: Grov- och mediumplåtslageri, yrkesritning, materiallära, el-, gas-, MIG- och TIG-svetsning.

1965 - 1969
Anställning på Uddevallavarvets reparationsavdelning "Flytdocka".

1969 - 1970
Anställning hos Aluminiuminstallatören i Stenungsund som licenssvetsare och maskinmontör.

1970 - 1973

Anställning hos Konstruktionssvets AB i Stenungsund som licenssvetsare, rörmontör och plåtslagare. Dessutom diverse uppdrag åt bl. a Kema Nord, Esso och Götaverken.

1973 - 1974
Reste som arbetsledare för 10 plåtslagare och svetsare till Rosenbergs varv i Stavanger på uppdrag av Konstruktionssvets AB. Kvaerner AB i Oslo hade patent på en speciell LNG gastanker vars produktion hade förlagts till Rosenbergs varv, och efter tre månader var jag arbetsledare för 75 licenssvetsare, plåtslagare och slipare.

1974 - 1976

Åter till Götaverken som arbetsledare för 35 plåtslagare och svetsare, där vi arbetade med ombyggnader och fartygsreparationer. Köpte under denna tid Husebacken där jag hade min bostad och smedja fram till 1999. Började smida på min fritid och gick tre kvällskurser i silversmide för silversmed Birgitta Hilding.

1977 - 1985
Uppförde på totalentreprenad ett trettiotal industribyggnader i stål från 300m2 till 2500m2. Under denna tid arbetade jag vissa perioder som projektledare, bla ett år på Interpipe i Stenungsund, och sex månader på Kalnes de Grot i Tönsberg.

1979
Byggde min egen smedja på 60m2 vid min bostad. Smidet tog efter hand över både vardag och fritid.

1986 - 1987

Byggde ut min smedja till 220m2 med tillhörande galleri på 120m2.

1987
Deltog i tre försök med framställning av myrjärn i Rätan under ledning av K-G Lindblad.

1988
Medarrangör och demonstratör i smidesseminariet "SKARA-88" under ledning av Achim Kün, Berlin.

1989
Erhöll mästarbrev i konstsmide.

1990
Gick en bronssmidesutbildning för konstsmidesmästare Alfred Smith, Trappenkamp, Tyskland. Erhöll stipendie från: Nordiska Stiftelsen, Bronssmidesutbildningen.

1991

Medarrangör och demonstratör för Sveriges Konstsidesförening i Baldersnäs, Dals
Långed.

1991 - 1994
Ordförande i Sveriges Konstsmidesförening.

1991 - 1992

Gick en 1-årig skulpturkurs på Folkuniversitetet, Göteborg för Pieter Hybinett.

1992
Svensk representant och demonstratör för Artist Blacksmith's Association of North Amerika, San Luis Obispo.

1993
Startade utbildningsverksamhet inom Smedja Volund AB, en 1-årig grundutbildning. Studieresa till Ukraina med temat smide och arkitektur.
Erhöll stipendie från: HDK, till Peiter Hybinett, arkitekt Måns Hallén och Berth Johansson: studieresa i arkitektur och smide till Ukraina.

1994
Blev ansvarig för smidet till projektet Ostindiefararen Götheborg. Byggde upp smedjan på Terra Nova-varvet i Göteborg.

1995
Seminarieledare för Handelns Hus, Skellefteå.

1996
Kursledare i smide i Skellefteå. Arrangör av Sveriges Konstsmidesförenings årsmöte i Göteborg.
Erhöll Lions Kulturstipendium
Erhöll Stenungsunds Kommuns Kulturpris

1997
Påbörjade ett samarbete med den franska hantverksorganisationen Les Compagnons du Devoir, vilket är det första steget mot en internationell utbildning.

1998
Erhöll Europeiska Kulturarvspriset för traditionellt ankarsmide i arbetet med Ostindiefararen Götheborg, tillsammans med franska Les Compagnons du Devoir.

1999
Påbörjade byggnationen av den nya anläggningen i Skärhamn, Tjörn, med smedja, utbildning, konstgalleri & café, samt vävverkstad.

2000
Invigning av den nya anläggningen i Skärhamn

2001
Utsågs av Tjörns Kommun till Årets Företagare.

2001
Slutförde smidesarbetet till Projekt Ostindiefararen Götheborg, totalt 51 ton smide.

2003
Smedja Volunds smidesutbildningen godkändes av Skolverket som en eftergymnasial kompletterande utbildning, vilken därmed blev studiemedelsberättigad.

2005
Utbildningen fick statsbidrag.

2006
Deltog i Svenska Järnvägens 150-års jubileum i Nora.