Röster från utbildningen

Malin Olsen, Klippan

Elev 2011, lärling 2012–

Varför sökte du till Volund Metal Art School?

Jag hade kollat på olika smidesutbildningar och skolor men det var Volunds som kändes rätt för mig. Jag gillade Berths stil på smidet. Han arbetar som konstsmed vilket jag också vill göra.

Hur har du det som elev/lärling på Smedja Volund på Österlen?

Miljön här är redan en härlig plats att bo och arbeta i. Och Berths kunskaper är det roligt och lärorikt att ta del av. Han har lång erfarenhet inom yrket. Han rättar sig efter ens egen inlärningsförmåga vilket för mig känns bra. Att vara här är lärorikt på många sätt. Vi får delta i det mesta som händer i verksamheten.

Hur tänker du gå vidare efter gesällprovet om ett år?

Jag vill satsa på att driva egen smedja och fortsätta med konstsmidet samt utvecklas som person och smed.

Pablo von Eckardstein

Smedja Järneken

"Jag gick utbildning på Smedja Volund med Mäster Berth Johansson som lärare under tiden november 2003 till september 2004. Ett år både omtumlande och fantastiskt på många sätt. Mötet med en ny miljö, mötet med ett nytt yrke och framför allt mötet med en man som ägde en passion och en kärlek till sitt yrke och materiel. Denna kärlek hade också förmågan att smitta av sig på ett hälsosamt sätt.

Berths sätt att utöva sin pedagogik och att införliva sin "riktiga" verksamhet i utbildningen passade mig och var en viktig ingrediens för att jag skulle ha den framdrift som var viktig för mig. När jag bestämde mig för att byta bana i livet vid 45 års ålder fanns inget utrymme för "lek" även om experimentlustan och det fria spelrummet gavs stor plats.

Jag fick möjlighet att följa med ut i verkligheten och bland annat möta Berths kunder vilket var mycket värdefullt för mig när jag idag har en egen konstsmidesverksamhet.

Vi förde också många och långa diskussioner om konst och metodik som hjälpte mig att förstå konstsmidets möjligheter och materialets väsen bättre. Dessa stunder kan jag idag sakna när jag går omkring ensam i min egen smedja.

Berth sporrade mig även att avsluta min utbildning med att avlägga mitt gesällprov i konstsmide vilket hedrar både Berths förmåga att lära ut och min förmåga att ta till mig Berths kunskap.

Sammanfattningsvis kan jag säga att Smedja Volund erbjöd den utbildning som passade mig bäst och gav mig den bästa vägledningen in i en ny yrkesroll även om jag noga övervägde andra alternativ. Varje stund i Berths smedja var värd långa timmar i bilen, tunga avsked av familjen varje veckoslut och mörka ensamma kvällar i den bohusländska blåsten."

Berth om Smedja Therese:

"Min dotter Therese, nordens enda kvinnliga konstsmidesmästare, är en av de elever som fått sin smidesutbildning av mig. Therese blev min arbetskamrat under ett antal år och jag kan med glädje se hur hon lyckas.

Gå gärna in på hennes och Niclas hemsida, www.smedjatheresedesign.se/."

Berth Johansson
Smedja Volund