Ödsmåls Kyrka

Ljusbärare. Invigdes då min
dotter Camilla konfirmerades.
Ett fint minne.