Kulturhuset Fregatten

1998: Jag ville förtöja det nybyggda kulturhuset Fregatten! Men hur skulle det gå till? Jag sa till en vän i den lokala företagarföreningen: om du skaffar 25 - 30 sponsorer som lägger ett par tusen var. Så kanske det kan gå? Det tog fyra timmar, så hade han pengarna i hamn.

Jag och min dotter började med det utmanande arbetet. Gud vad vi slet, vi arbetade dag och natt. Spännande var det. Skulle vi lyckas? Vi var helt förstörda efter att till sist ha slått ett dubbelt halvslag med stålet runt den massiva pållaren.

Vi förtöjde kulturhuset Fregatten på invigningsdagen, med hjälp av en stor truck och en mängd lokala företagare i Stenungsund. Så kan en vild idé bli verklighet.
Diameter 60 mm, vikt 300 kg.