Domkyrkan, Göteborg

Min första kyrkliga ljusbärare i början på 80-talet blev en glob. Detta uppdrag har genererat många olika kyrkliga uppdrag, vart och ett med med sin egen personliga symbolik och design.