Sök till Volund Metal Art School


Behörighet och urval
Formellt ska du ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Om antalet sökande överstiger antalet studieplatser premieras elever från gymnasieskolans hantverksprogram, gärna med metallteknisk inriktning. Motivera varför du vill gå utbildningen och beskriv dina mål i ansökan!

Betyg ges i betygsskalan Godkänd och Väl Godkänd.

Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Du kan även höra med din kommun angående finansiering av utbildningen, och be dem kontakta oss för en offert.

Elevavgiften är 75 000:-, i detta ingår tillgång till arbetsplats med verktyg, material och studiebesök till gällande utbildningsplan. Material utöver detta betalas av eleven. CSN Lån för elevavgiften finns att söka.

Här skriver du och skickar in din ansökan - direkt på utbildningens egna hemsida: www.volundmetalartschool.com