Skapandets process

Kärleksakten, mötet med metallen är ett lekfullt sökande efter följsamhet, elasticitet, dess själ. En lek där tekniken är lexikonet i formens vidlyftiga språk.

Det är en gåva att få vara så fullkomligt upptagen av sitt eget skapande - att kunna få vara så totalt fri och stänga ute omvärlden. Fri att möta materian och mitt eget inre.

En total meditativ process att få vandra på visionernas, fantasins och utopins ängar, att få vada i universums gnistrande hav där smeden tar elden som följeslagare och mentor.

Med eld och kärlek ges möjligheten att glänta på dörren  till det stora alltets oändliga skådespel, ana och skönja den andra stranden där inga begränsningar och tvivel finns.